Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

DHL Colné služby

Ste plne v súlade?

Oblasť medzinárodného obchodu a zabezpečenia súladu sa rýchlo mení a globálne dodávateľské reťazce musia čeliť veľkým výzvam:
  • Globalizácia a rozšírenie medzinárodného obchodu: zakladanie partnerstiev s poskytovateľmi služieb, ktorí majú odborné znalosti v rôznych geografických oblastiach.
  • Zvýšený dopyt po zdieľaní elektronických dát: ako napríklad pokročilé oznámenie o doručení zásielky a zdieľanie informácií o zhode.
  • Globálny trend smerujúci k rizikovému prístupu: vyžaduje od obchodníkov, aby zdieľali informácie o ich zásielkach kedykoľvek, ako napríklad pred naložením, pred odchodom a pred príchodom.
  • Zvýšené uvedomenie si predpisov a ich dodržiavania: v súčasnosti sa stáva základnou otázkou a hlavným centrom pozornosti medzinárodných obchodných spoločností.
  • Zvýšené sankcie za nedodržiavanie predpisov: s okamžitým dopadom na dodávateľský reťazec a finančný zisk spoločnosti.
Práve v tejto oblasti Vám vie colný broker schopný znížiť zložitosť, ponúka jedinečnú konkurenčnú výhodu.

Naše riešenie pre vás:

Služby colnej deklarácie
Ponúka široký rozsah služieb v záujme zabezpečenie jednotných a konzistentných obchodných aktivít, ktoré sú v súlade s predpismi a pomáhajú spoločnosti vyhnúť sa meškaniam, pokutám a sankciám.

Konzultačné služby v oblasti cla a obchodu
Naši colní konzultanti môžu preskúmať váš dodávateľský reťazec, aby vám pomohli zlepšiť colné aktivity, optimalizovať clá, identifikovať potenciálne rizikové oblasti a optimalizovať vnútorné kontroly a procesy v záujme maximalizácie vnútorného dodržiavania predpisov.


Prečo by ste si mali vybrať DHL COLNÉ SLUŽBY:

Vďaka našim lokálnym tímom expertov a globálnemu záberu znižujeme zložitosť colného procesu ponúkaním komplexného riešenia pokrývajúceho všetky vaše potreby.