Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Manažment medzinárodného dodávateľského reťazca

Naše riešenie medzinárodného dodávateľského reťazca kombinuje odborné znalosti dvoch tímov: DHL Exel Supply Chain a DHL Global Forwarding. Táto spolupráca vám prinesie vyššiu kontrolu vášho medzikontinentálneho dodávateľského reťazca prichádzajúcich dodávok.
Budete môcť dostať svoje produkty na trh rýchlejšie, takže dokážete pružnejšie reagovať na meniaci sa dopyt zákazníkov. Získate lepšiu transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca odchádzajúcich dodávok, čo vám umožní robiť rozhodnutia skôr. S vyššou mierou pohyblivosti dokážete lepšie reagovať na zmeny v dopyte zo strany zákazníkov a skrátiť časy realizácie, znížiť zásoby a s tým spojené náklady na skladovanie.

Služby poskytované spoločnosťou DHL v rámci medzinárodného dodávateľského reťazca

  • globálne obstarávanie zdrojov
  • manažment pôvodu vrátane manažmentu predajcov, vyzdvihovania zásielok od dodávateľov, colného maklérstva a iných služieb
  • manažment zdrojov v danej krajine vrátane dodávateľov, prepravy, služieb s pridanou hodnotu a dodávok
  • preprava nákladov v celosvetovom meradle prostredníctvom leteckej/námornej a cestnej/železničnej nákladnej prepravy
  • transparentnosť a manažment dodávateľského reťazca vrátane manažmentu nákupných objednávok, sledovania produktov RFID, manažmentu výnimiek, plánovania a prognózovania a manažmentu zásob,
  • optimalizácia toku dát a informácií
  • manažment destinácií vrátane manažmentu v prístave a náhrad za zdržanie pri nakladaní, colné maklérstvo, dekonsolidácia a služby pred maloobchodným predajom, preprava z prístavu do distribučného centra a priame dodávky do predajne