Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Manažment distribučných centier

DHL sa postará o návrh, vytvorenie a prevádzku skladu vašich výrobkov - od zaistenia vhodnej lokality, výstavby vášho zariadenia, spustenia systému a jeho prevádzky a vygenerovania pracovnej sily, až po služby ako kontrola presnosti, efektivity a nákladov - DHL poskytuje komplexné možnosti sofistikovaného a najmodernejšieho skladovania a plnenia objednávok.
Máme ľudí, postupy, skúsenosti a technológie na to, aby sme zvládli každý aspekt rozvoja vašej logistiky, od návrhu až po jeho implementáciu.


Služby poskytované spoločnosťou DHL v rámci manažmentu distribučného centra:

  • distribučné centrá s teplotou okolitého prostredia a kontrolovanou teplotou
  • prekládky tovaru, cross-docking automatizácia a triedenie
  • vešanie odevov
  • ďalšie balenie, spracovanie a predpredajné služby
  • baliace služby, spracovanie a predpredajné služby
  • manažment vrátok tovaru
  • vyhradené a zdieľané zariadenia
  • sezónne skladovanie.