Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Manažment medzinárodného dodávateľského reťazca

Naše riešenia dodávateľských reťazcov vám poskytnú väčšiu kontrolu nad prichádzajúcimi objednávkami. Budete v pozícii, ktorá vám umožní robiť lepšie rozhodnutia skôr a reagovať rýchlejšie na meniaci sa dopyt zo strany zákazníkov prostredníctvom flexibilnejšieho, výkonnejšieho a transparentnejšieho dodávateľského reťazca, s ktorým sa skrátia realizačné časy, zásoby na sklade a s tým spojené náklady. Naše celosvetové pôsobenie vám uľahčí presun činností s pridanou hodnotu do krajín, kde budete mať nižšie náklady, čím zároveň znížite aj vaše výrobné náklady.

Služby poskytované spoločnosťou DHL v rámci manažmentu medzinárodného dodávateľského reťazca:

  • konzultácie týkajúce sa dodávateľského reťazca a návrh riešenia
  • služby riadiacej veže, manažment prevádzky a zaisťovanie viditeľnosti v rámci dodávateľského reťazca
  • konsolidácia zásielok, riadenie predajcov a služieb s pridanou hodnotou
  • všetky typy prepravy: cestná, námorná, letecká, železničná nákladná preprava, kombinovaná námorná a letecká nákladná preprava
  • dekonsolidácia zásielok