Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Operácie určené len pre jedného zákazníka

Ak si veľkosť, poloha alebo zložitosť vašej firmy vyžaduje špecializované riešenie, DHL má ľudí, odborné znalosti a skúsenosti, ktoré potrebujete. Naše tímy začnú s dôkladnou analýzou špecifických požiadaviek vašej firmy a navrhnú, implementujú a budú prevádzkovať a zlepšovať vyhradené činnosti v rámci skladovania a distribúcie, ktoré prinesú vašej spoločnosti vyššiu hodnotu.

Naše služby zahŕňajú nasledujúce činnosti

  • návrh a analýza riešení - umožní vám zlepšiť vaše celkové hospodárske výsledky a byť flexibilnými, aj keď budete čeliť meniacim sa potrebám vašej firmy
  • areály v lokalitách, ktoré umožňujú dosiahnuť synergické efekty v oblasti vyváženia pracovných síl a distribúcie
  • veľký rozsah riešení vyhradenej a zdieľanej prepravy kvôli splneniu vašich požiadaviek na služby
  • prevádzkové procesy využívajúce osvedčené postupy, kontrola a informácie o manažmente
  • metodológia projektového manažmentu DePICT kvôli zníženiu rizika, nákladov a skrátenia času spustenia
  • silné portfólio systémov skladového manažmentu a softvér pre rozhrania, ktoré zvyšujú produktivitu a umožňujú rýchlejšie a spoľahlivejšie spustenie do prevádzky
  • metodológia zlepšovania procesov DMAIC, ktorá je motorom neustáleho zlepšovania a prispôsobovania sa vašim neustále sa meniacim potrebám.