Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Zjednodušenie komplexnosti globálnej obchodnej spolupráce

Spoločnosť DHL jednotkou na trhu medzinárodnej prepravy a jej komplexné online riešenia pomáhajú v orientácii postupoch platných pre globálnu obchodnú spoluprácu. Vďaka tomu môžete úspešne podnikať na medzinárodnom trhu.

Globálna obchodná spolupráca bez hraníc

Neustále sa meniace, rôznorodé predpisy a požiadavky vzťahujúce sa na obchod po celom svete vytvárajú v preprave zložitú a náročnú situáciu. Služby automatizácie obchodu DHL Trade Automation Services ponúkajú jednoduchý a detailný prístup ku všetkým zásadným obchodným informáciam. Podnikom – od malých až po veľké, nadnárodné spoločnosti – umožňujeme ľahkou orientáciou v postupoch medzinárodnej obchodnej spolupráci a pomáhame zaisťovať doržiavanie príslušných predpisov.
Vďaka prístupu k miliónom obchodných pravidiel poskytuje služba DHL Trade Automation Services informácie, ktoré potrebujete k úplnej a správnej colnej dokumentácii, k oreným odhadom celkových nákladov na zásielku a aj k efektívnej preprave tovaru.
Výhody využívania služieb DHL Trade Automation Services:
  • Vyhnite sa opozdeniu v dôslednu nesprávneho preclenia
  • Nestane se, že by ste poslali zásielku zakázanému odberateľovi
  • Máte prístup k informáciam z jedného zdroja
  • Máte prístup k výpočtu odhadovaných celkových nákladov
  • Máte okamžitý prístup ku colným požiadavkám krajiny
  • Máte väčšiu kontrolu vďaka jednoduchým a automatizovaným postupom súvisiacich s obchodom
  • Jednoduchšie rozhodovanie o zdrojoch a predaji
  • Môžete sa zamerať na kľúčoví kompetencie vojej spoločnosti
Ako najrýchlešie začať

Využite prístup ku celej škále služieb DHL Trade Automation Services prostredníctvom bezplatného webového riešenia z akéhokoľvek počítača. Stačí sa zaregistrovať ako nový užívateľ, vytvoriť užívateľské meno a heslo a môžete začať.
Služby DHL Trade Automation Services sú rovnako súčasťou sady našich služieb XML. Pokiaľ posielate vysoký objem zásielok, máte možnosť previesť integráciu týchto služieb do svojich súčasných systémov IT. O ďalšie informácie a integrované možnosti požiadajte svojho obchodného zástupcu DHL.