Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Palivový príplatok

Zmeny cien palív majú za následok premenlivosť celkových nákladov na prepravu, čo vedie k potrebe zavádzať variabilný palivový príplatok. Podľa pohybu cien palív môže tento príplatok rásť, klesať alebo sa nevyskytuje vôbec.

Výška palivového príplatku pre vnútroštátnu a medzinárodnú expresnú prepravu je odvodená na základe mesačných priemerných spotových cien kerosenového leteckého paliva US Gulf CoastExternal Link / New Window (USGC) vyhlasovaných Ministerstvom energetiky USA.
Palivový príplatok pre medzinárodnú cestnú prepravu bude stanovený na základe najvhodnejšieho národného merítka ceny nafty. Príplatok sa odvodzuje od spotrebiteľskej ceny v domácej mene za naftu vrátane cla a dane, a je zverejňovaný tu. V Európe tuto cenu udáva European Commission Directorate General for Energy and Transport (Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu) a zverejňuje v Oil Bulletin (Ropný bulletin)External Link / New Window: Oil Bulletin (Ropný bulletin).
Pri použití indexu cien dôjde k dvojmesačnému oneskoreniu. Napríklad pre stanovenie palivového príplatku v marci sa použije priemerná mesačná cena paliva v januári. Vyplýva to z termínu zverejnenia dát o okamžitých cenách.


DHL Express si vyhradzuje právo meniť index a tabuľku s palivovými príplatkami bez predchádzajúceho upozornenia. Výšku palivového príplatku a dobu jeho platnosti určuje spoločnosť DHL výhradne podľa vlastného uváženia.