Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Preprava lítiových batérií

Vzhľadom na rastúce obavy týkajúce sa bezpečnosti v leteckom priemysle, boli ICAO/IATA predpisy, zahŕňajúce prepravu lítiových batérií, upravené a sprísnené. Všetky letecké spoločnosti musia k týmto predpisom zodpovedne pristupovať a prísnejšie ich presadzovať.

Pre bezpečný transport takéhoto obsahu leteckou dopravou je dodržanie ICAO/IATA predpisov právnou zodpovednosťou odosielateľa. Vzhľadom na túto skutočnosť, IATA vypracovala príručku, ktorá odosielateľovi pomôže porozumiet týmto predpisom a dodržiavať ich.

Zásielky obsahujúce lítiové batérie, ktoré musia niesť značenie pre lítiové batérie, vyžadujú schválenie zákazníckeho účtu.

Lítium-kovové batérie sekcie II v súlade s obalovou inštrukciou 968 sú zakázané v sieti DHL Express.

Lítium-iónové batérie balené v súlade s obalovou inštrukciou 965 nie je možné posielať pasažierskym lietadlom, DHL Express ponúka obmedzené služby.

Dôležité

 Lítiové batérie ktoré sú deklarované ako zničené alebo poškodené predstavujú značné bezpečnostné riziko pre osoby, ktoré s nimi prijdu do styku a taktiež pre majetok spoločnosti. Nie je povolené ich prepravovať letecky za akýchkoľvek podmienok.
Pokiaľ je známe alebo je podozrenie, že takáto poškodená lítiová batéria je súčasťou notebook, mobilného telefónu alebo iného zariadenia, musí byť bacteria vybratá z tohoto zariadenia pred tým, ako DHL prijde príslušnú zásielku.