Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Podmienky expresnej prepravy: Slovensko

Prepravné podmienky, zákazy a obmedzenia, ktoré by ste mali zvážiť pri preprave tovaru na Slovensko.

Zoznam komodít, ktorých preprava je na Slovensku zakázaná.

Preprava tovarov – čo potrebujete vedieť

Niektoré komodity, považované za “Nedokumentovú” zásielku je potrebné prepravovať spolu s komerčnou faktúrou a v niektorých oblatiach aj s ďalšou dokumentáciou. Niektoré komodity sú považované za “Dokument” a nie je potrebné pri ich preprave vypĺňať DHL Waybill. Nasledujúci zoznam vysvetľuje, čo všetko je potrebné pri preprave rôznych typov komodít.

Dokumentové zásielky (vyžadujúce iba DHL Waybill)

Reklamné brožúry/pamflety
Letenky, nevyplnené
Letenky, vydané/platné
Výročné správy
Čisté formuláre
Brožúrky (okrem reklamných)
Knihy: pevná /mäkká väzba , nekomerčné účely
Vizitky
Kalendáre
Peňažné súpisky
Katalógy
Mapy/schémy
Šeky nekryté
Šeky, pokladničné poukážky
Počítačové výstupy
Kreditné karty nekryté
Kreditné karty
Listiny /zmluvy
Diskety
Dokumenty, všeobecné obchodné
Faktúry, nie prázdne
Časopisy, periodiká, denníky /týždenníky
Manuály, technické
Rukopisy
Hudba, tlačená alebo rukopisy
Noviny
Pamflety /príručky
Osobná korešpondencia
Fotografie
Fotografie – súčasť obch. reportov
Plány/náčrty-arch/priem
Cenníky
Publikácie na súkromné účely
Počítačom generovaný prepravný manifest
Prepravné poriadky
Žiadosti o víza
Komodity, pri ktorých preprave odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis.
Alkokoholické nápoje
Živočíšne produkty
Lieky: bez predpisu
Lieky: na predpis
Látky & vzorky látok
Potraviny
Vojenské vybavenie
Rýchlokaziaci sa tovar
Osobné veci
Rastliny
Semená
Topánky
Textilné výrobky
Tabak
Všetky ostatné komodity sú nedokumentovej povahy a musia byť prepravované spolu s DHL Waybill a komerčnou faktúrou.