Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Dostupnosť

Naša stránka spíňa aktuálne WCAG normy

Čo je dostupnosť stránky?

Našim cieľom je vytvoriť stránku použiteľnú užívateľmi s rôznou úrovňou znalostí , pričom všetci užívatelia majú rovnaký prístup k informáciám a funkciám na nej.

Aké prístupové normy používa DHL?

DHL vytvára svoje stránky podľa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0., noriem úrovne AA a ARIA.

Read Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0External Link / New Window: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0