Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Colné služby – Riadenie Importných a Exportných aktivít

Spoločnosť DHL Express je medzinárodný špecialista na prepravu s rozsiahlymi znalosťami a skúsenosťami v oblasti colnej problematiky po celom svete. POnúkame pre Váš širokú škálu colných služieb od štandartného preclenia, až po šecializované colné procesy. VĎaka bezproblémovemu a efektívnemu precleniu dorazí Vaša zásielka tak rýchlo, ako je to možné a Vy sa miesto starostí s preclením môžete plne venovať vlastnému podnikaniu.

Ďalšie poplatky a colné služby

Colnáí služba Spôsob spoplatnenia Ďalšie poplatky
Platba vopred Za zásielku 10.00 EUR alebo 2% z čiastky uhradenej vopred, pokiaľ je to viac
Úhrady Za zásielku 10.00 EUR or 2% of the credit advanced, if higher
Skladné pred preclením Za zásielku, na deň 5.00 EUR
Vystavenie T1 dokumentu Za zásielku 17.00 EUR
Odovzdanie dokumentov colnému zástupcovi (brokerovi) Za zásielku 40.00 EUR
Vystavenie dokladov EUR1, ATR, T2L Za zásielku 10.00 EUR
Kontak zákaníka pred preclením Za zásielku 10.00 EUR
Vystavenie JCD export Za zásielku 20.00 EUR
Vystavenie JCD import Za zásielku 20.00 EUR
Viacpoložkové JCD Za zásielku 10.00 EUR
Iná Vládna Agentúra Za zásielku 20.00 EUR
Povolenia a licencie Za podanie 20.00 EUR
Oprava dokumentov Za zásielku 50.00 EUR
Postúpenie colnému zástupcovi Za zásielku 40.00 EUR
Dočasný Import, Export Za zásielku 30.00 EUR
Platný od 1. Januára 2018