Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Odosielanie zásielok obsahujúce Lítiové batérie

S účinnosťou od 1 apríla 2016 vchádzajú do platnosti prísnejšie predpisy asociácie IATA, týkajúce sa prepravy samostane balených lítium-ionových batérií (UN3480/PI965).
Nové predpisy sa týkajú širokej škály zariadení, ktoré sa napájajú pomocou lithiových batérií, bez ohľadu na to, či sa jedná o dobíjajúce (lithium-ionové) batérie, alebo nedobíjajúce (batérie s kovovým lithiom). Predpisy platia pokiaľ:
  • lithiové batérie sú balené a prepravované samostatne. Príklad: samostatne baleen batérie/Power banky
  • lithiové batérie sú prepravovaní spolu so zariadením, no balené oddelene. Príklad: mobilný telefón s vymeniteľnou lithiovou batériou
  • lithiové batérie sú súčasťou zariadenia. Príklad: počítačový tablet s integrovanou lithiovou batérouí, ktorú užívateľ nemôže vybrať ani vymeniť
Z dôvodov zvyšujúcich sa obáv o bezpečnosť v leteckej preprave sa predpisy asociáce IATA vzťahujúce sa na prepravu lithiových betérii sprísnili. Letecké spoločnosti sú nútené tieto predpisy dôsledne dodržiavať.
Upozorňujeme, že bezpečná letecká preprava takéhoto obsahu zásielok a prísne dodržiavanie predpisov asociácie IATA je právna zodpovednosť odosielateľa. S ohľadom na túto skutočnosť vydala asociácia IATA príručku, ktorá ma odosielateľovy pomôcť tieto predpisy správne pochopiť a interpretovať.

Akákoľvek osoba, spoločnosť či subjekt, ktorý sú uvedení na nákladnom liste spoločnosti DHL Express ako odosielateľ, nesie právnu zodpovednosť za zaistenie prísneho dodržiavania predpisov asociácie IATA v jej aktuálnych zneniach. Táto zodpovednosť je na odosielateľovi aj vtedy, pokiaľ zásielka obsahujúca lithiové batérie odosielaťeľovi v skutočnosti nepatrí alebo nebola osobou, spoločnosťou či subjektom uvedeným na nákladnom liste vyrobená.
Aby nedochádzalo ku nežiadúcim komplikáciam, prosím upozornite DHL Express vždy, keď budete chcieť prepraviť zásielky obsahúce lithiové batérie. Náš tím odborníkov Vám rád pomôže s pochopením najvhodnejších predpisov IATA týkajúcich sa prepravy nebezpečného materiálu.
Na základe rozhodnutia IATA / ICAO o zakázaní voľných Lítium kovových batérií na dopravných lietadlách platné od januára 2015, DHL Express je nie je povinná prijať tieto batérie do svojej siete. Nariadenie IATA / ICAO sa vzťahuje na voľne balené Lítium kovové batérie podliehajúce oddielu II , PI - 968 , zatiaľ čo Lítium kovové batérie zabalené s vybavením ( PI - 969 ) alebo obsiahnuté v zariadení ( PI - 970 ) sú vhodné na prepravu ako predtým . V prípade Lítium Ionových batérií nedochádza ku zmene predpisov.

V prípade PI-967 a PI-970 môže zásielka obsahovať maximálne 2 balenia (každé obsahujúce najviac 4 články alebo 2 batérie ako súčasť zariadenia).

Pokiaľ zásielka obsahuje viac ako 2 balenia, musí byť označená príslušnou značkou lítiové batérie a platia pre ne zodpovedajúce požiadavky.

Toto obmedzenie dvoch balení na zásielku vojde do platnosti najneskôr 1 januára 2017, nakoľko pre zariadenie platí ročné prechodné obdobie, no prepravcom je odporúčané implementovať nariadenie čo najskôr.

Na základe zmien ICA/IATA platných od 1 Apríla 2016 je zakázané prepravovať PI-965 v lietadlách s cestujúcimi. V dôskedku toho ponúkame do určitých destinácii iba obmedzený servis, PI-965 v súlade so Sekciou II vyžadujú zvláštne schválenie. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím Vášho obchodného zástupcu. Lítium- ionové batérie so zariadením (PI-966) alebo obsiahnuté v zariadení (PI-967) sú I naďalej pre prepravu prístupné.

Dôležité

 Lítiové batérie ktoré sú deklarované ako zničené alebo poškodené predstavujú značné bezpečnostné riziko pre osoby, ktoré s nimi prijdu do styku a taktiež pre majetok spoločnosti. Nie je povolené ich prepravovať letecky za akýchkoľvek podmienok.
Pokiaľ je známe alebo je podozrenie, že takáto poškodená lítiová batéria je súčasťou notebook, mobilného telefónu alebo iného zariadenia, musí byť bacteria vybratá z tohoto zariadenia pred tým, ako DHL prijde príslušnú zásielku.