Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Odporúčania Balenia

Pred doručením zásielok do miesta ich doručeni, môžu zásielky prejsť tisíce kilometrov sofistikovanou globálnou sieťou spoločnosti DHL. Spoločnosť DHLrobí všetko pre to, aby zaistila ich doručenie včas a v čo najlepšom stave.
K ich bezpečnému doručeniu bez ujmy prispieva i správne zabalenie zásielky pomcou vhodných baliacich materálov.

Čo je pre Vašu zásielku najlepšie?

Pri prevencii poškodenia je kľúčovým aspektom kvalitné balenie. Vyhodnotenie potrieb aký baliaci materiál je vhodný, je dôležitým krokom pre zaistenie čo najbezpečnešieho zabalenia prepravovaného typu tovaru.

Medzi hlavné zohľadňovacie vlastnosti balenia patrí:
express_packaging_packing_considerations_480x155

Balenie chráni Vaše zásielky

Pre ochranu zásielky v priebehu prepravy je zásadným prvkom kvalitné balenie. Spoločnosť DHL ponúka celú radu overených baliacich materiálov. Pokiaľ však preferujete vlastné balenie, to ponúkame niekoľko všeobecných pravidiel.
Materiál
 • Vždy používajte vysoko kvalitné katrónové krabice Pri krehkých alebo ťažkých predmetov doporučujeme použiť kartonovú krabicu s dvojitou alebo trojitou vrstvou.
 • Nepoužívajte staršie použité krabice. Tieto môžu mať narušenú štruktúru a pevnosť.
Pevnosť
 • Hľadajte pečiatku výrobcu, na ktorej nájdete informácie o typu konštrukcie a pevnosti krabice. V prípade potreby požiadajte o ďalšie informácie vojho dodávateľa.
 • Podľa špecifikácii na krabici, zvoľte najvhodneší typ balenia pre konktrétnu hmotnosť zásielky.
Veľkosť
 • Nevyplnené krabice môžu spadnúť, naopak preplnené roztrhať. Aby k tomuto nedochádzalo, zvoľte pre prepravovaný obsah správnu veľkosť balenia.

Použite baliacu techniku

Tu je niekoľko dôležitých zásad pre správne zabalenie obsahu zásielky.
express_packaging_pack1_193x138

Nenechávajte žiadny priestor prázdny

Prázdny priestor v krabici je potrebné vyplniť, aby nedochádzalo k presúvaniu obsahu v priebehu prepravy a prípadnému poškodeniu obsahu ako aj krabice.

6cm Vzdialenosť od stien

Umiestňujte prepravované položky vzdy do stredu krabice. Vzdialenosť od stien a rohov krabice by mala byť minimálne 6 cm.
express_packaging_pack2_155x128

express_packaging_pack3_193x138

Baľte jednotlivé položky zvlášť a používajte deliace materiály

Ak prepravujete niekoľko kusov v jednom balíku, zabaľte ich vždy samostate a oddelte ich od seba kartónovými oddelovačmi.

Používajte kvlitné lepenie

Pri ochrane zásielky pred vypadnutím, či poškodením tovaru v priebehu prepravy, hrajú veľkú úlohu použité lepiace pásky a spôsob balenia.

Používajte pásk citlivé na tlak

 • Polypropylénové pásky (hnedé plastové pásky)
 • Vinylové lepiace pásky (pásky na elektrické zariadenia)
 • Vystužené papierové pásky (izolačné pásky)

Nepoužívajte

 • Papierové lepiace pásky
 • Celofánové pásky
 • Špagát

Lepenie do tvaru H

Uistite sa, že všetky spoje sú zalepené pomocou techniky lepenia do tvaru písmena H:
 • Jednu pásku použijete na stredný spoj
 • Dvomi páskami prelepte špáry na oboch hranách krabice
express_packaging_seal1_193x138

Používanie prepravného štítku

Pre zaistenie presunu zásielok spoločnosťou DHL sú neodmysliteľnou súčasťou prepravné štítky.
express_packaging_label_193x276

Prilepenie štítku

Štítok prilepte pevne na hornú stranu krabice zásielky. Týmto spôsobom nám pomôžete zaistiť zásielku v priebehu takmer celej prepravy v správnej polohe dnom dole!
 

Stiahnuť Príručky