Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Racionalizácia dodávok do výroby

Prispôsobovanie sa kratším životným cyklom spotrebného tovaru a realizačným časom predstavuje neustálu výzvu. Naše skúsenosti v iných sektoroch, ako je napríklad automobilový a technologický priemysel, nám umožňujú navrhnúť a implementovať lepšie spôsoby riadenia logistiky dodávok do výroby v spotrebiteľskom sektore.
Naše riešenia poskytujú komplexný end-to-end manažment zásob, zariadení a práce spojenej s dodávkami materiálov do výroby. Zaisťujeme, aby boli tie správne komponenty doručené na správne miesto výroby v správnom čase.
Spoločnosť DHL má za sebou overené projekty, v rámci ktorých pomohla spoločnostiam v spotrebiteľskom sektore racionalizovať ich dodávky do výroby zameriavajúc sa na 3 kľúčové oblasti:
  • materiál a obstarávanie zdrojov riešenia pre objednávanie a zásoby
  • fyzický pohyb – riešenia pre nákladnú prepravu a miesta určenia, návrh trasy dodávok a nastavenie a meranie výkonnostných kritérií
  • vnútrozávodná logistika - plánovanie kusovníkov, zlepšenie tokov v rámci procesov a manažment práce.