Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Zjednodušenie zložitých dodávateľských reťazcov

Dodávateľské reťazce spotrebných výrobkov sú čím ďalej tým zložitejšie. Integrovanie nových značiek často znamená riadenie zariadení patriacich niekomu inému, technológií, procesov a dodávateľov.
DHL vám pomôže získať viac kontroly a vyššiu mieru konzistentnosti a predvídateľnosti v rámci vášho dodávateľského reťazca. A čo je ešte dôležitejšie – pomôžeme vám získavať informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli robiť lepšie rozhodnutia a spĺňať všetky požiadavky zhody.

Služby poskytované spoločnosťou DHL v rámci dodávateľského reťazca

  • konzultácie týkajúce sa dodávateľského reťazca s cieľom zadefinovať potreby firmy a logistické možnosti,
  • konzultácie týkajúce sa životného prostredia, ktoré vám pomôžu zmerať a znížiť vašu spotrebu energie a zredukovať uhlíkovú stopu
  • riešenie a návrh integrovanej logistiky, vrátane siete zariadení, prepravnej siete a integrácie technológií
  • služby manažmentu dodávateľského reťazca, poskytnutie vyhradeného zdroja priamo na mieste na riadenie vzťahov s dodávateľmi a identifikáciu možností zlepšovania
  • služby zmluvnej logistiky, vrátane skladovania, prepravy, výroby a balenia
  • workshopy zamerané na vyhodnotenie potrieb a neustále zlepšovanie organizované kvôli identifikácii možností zlepšovania procesov