Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true
udržatelnej logistike

Ako podnikateľské inovácie a ekologické požiadavky ovplyvňujú uhlíkovo prijateľný priemysel

Stiahnite si štúdie k udržateľnej logistike New Window

Ekologické logistické riešenia

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým čelí naša generácia. Stále viac orgánov a spotrebiteľov očakáva od podnikateľského prostredia počítanie, zodpovednosť za zníženie emisií.

Podávanie správ o emisiách skleníkových plynov (GHG) je prvým krokom k ekologizácii Vašej logistiky. 
DHL poskytuje dve služby – správy o emisiách uhlíka a rozšírený Online Carbon dashboard.

Správa o emisiách uhlíka
 • Mapuje vzniknuté emisie počas Vašej prepravy v rámci siete DHL
 • Môže byť pripravená na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze
 • Výpočet sa riadi “Greenhouse Gas Protocol Product Lifecycle Accounting and Reporting Standards
 • Výpočet sa riadi EN 16258 “Methodology for calculation and declaration of energy cunsumtion and GHG emission of transport services
Online Carbon Dashboard
Má všetky výhody zo správy o emisiách uhlíka, plus:
 • Mapuje emisie z celej dopravy dodávateľského reťazca - vrátane sietí tretích strán
 • Mapuje emisie na úrovni jednotlivých zásielok
 • Flexibilné zobrazenie rôznych správ uhlíka - umožňuje jednoduché meranie zlepšenia vypúšťania emisií
 • Má možnosť simulovať a vyhodnotiť uhlíkovú stopu a účinnosť
 • Pomáha pri optimalizácii dodávateľského reťazca a k strategickému rozhodovaniu

V rámci dodávateľského reťazca, existuje mnoho spôsobov, ako znížiť emisie.
 • Sme odborníci v eko-efektívnych logistických procesoch
 • Pracujeme spoločne s Vami na vytváraní riešení na mieru
 • Snažíme sa zlepšiť opatrenia na zvýšenie účinnosti a minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie

Jednotlivé oblasti potenciálu zahŕňajú:
 • Manažment paliva a vozidiel
 • Optimalizácia vozového parku
 • Zmenu servisu
 • Návrh siete
 • Energeticky úsporné nehnuteľnosti

 • Plne certifikovaná kompenzácia za Vaše emisie skleníkových plynov prostredníctvom príspevkov na medzinárodne uznávané projekty na ochranu klímy
 • Autorizované overenie treťou stranou (SGS) ofsetových emisií
 • Ročná certifikácia pre verejnosť
Vezmite prosím na vedomie, že klimaticky neutrálne služby sú k dispozícii len v kombinácii s rozšírenou správou o uhlíkoch.

Rast a efektivita v dnešnom podnikaní musí byť vyvážená spolu s nulovým odpadom, obnoviteľnými zdrojmi energie, stavom klímy a meraním vplyvu na životné prostredie.

DHL Envirosolutions služby poskytujú širokú škálu riešení, vrátane:
 • Nakladania s odpadmi: Globálne riešenie pre zber a recykláciu odpadov s cieľom konventovať náklady na zdroje príjmov a podporiť svoje ciele "nulových odpadov"
 • Rozšírenou zodpovednosťou výrobcu: Zber dát, fyzická recyklácia a zabezpečenie evidencie, pre docielenie komplexných legislatívnych požiadaviek, Vám umožní sústrediť sa na hlavný predmet podnikania
 • Hlavným environmentálnym partnerom: Naše poradenstvo a podporné programy rozšírene v celom Vašom dodávateľskom reťazci, od zapojenia zamestnancov do komplexného projektu siete, ktoré vám pomôže splniť aj Vaše ciele pre ochranu životného prostredia.