Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Ekologické riešenia

Videos
false false

Program GoGreen

Close

Program GoGreen

Program GoGreen

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Míľniky v ochrane klímy

2001: Deutsche Post DHL Group zostavuje podnikový environmentálny tím ako prejav uznania rastúceho významu environmentálnych otázok.
2002: DHL Sweden uvádza do prevádzky službu „Grøna Ton“ (Zelená tonáž), našu prvú ekologickú prepravnú službu s pridanou hodnotou na podporu obnoviteľných palív.
2005: DHL Parcel Germany skúša svoju službu uhlíkovo neutrálneho zasielania balíkov „Grüne Paket“ („Zelený balík“).
2006: Služby uhlíkovo neutrálneho zasielania sa stávajú dostupnými pre zákazníkov DHL Express v niekoľkých európskych krajinách.
2007: Pre listové zásielky pre drobných a profesionálnych zákazníkov v Nemecku sa spúšťa služba uhlíkovo neutrálneho zasielania.
2008: Vďaka programu GOGREEN je DPDHL prvým poskytovateľom logistických služieb, ktorý sa zaviazal do r. 2020 obmedziť emisie CO2 o 30%.
2008: DHL Supply Chain má prvý uhlíkovo neutrálny sklad v Spojenom kráľovstve s nainštalovaným tepelným čerpadlom využívajúcim geotermálnu energiu a novým elektrickým osvetlením.
2009: Deutsche Post DHL Group prepravuje vyše 700 miliónov GOGREEN produktov, čím kompenzuje 38 600 ton CO2 v projektoch na ochranu klímy.
2010: Počet ročných zásielok GOGREEN sa šplhá na 1,7 miliardy.
2010: Služba GOGREEN je sprístupnená aj zákazníkom divízie DHL Global Forwarding na celom svete.
2010: Divízia DHL Freight začína ponúkať správy o CO2 v určitých regiónoch. Zákazníci môžu na základe týchto správ kompenzovať svoje emisie.
2011: Divízia DHL Global Forwarding, Freight predstavuje online nástroj Carbon Dashboard na informovanie zákazníkov o ich emisiách CO2.
2011: DHL Parcel Germany teraz prepravuje všetky balíky od súkromných zákazníkov uhlíkovo neutrálnou možnosťou bez príplatku.
2011: Deutsche Post DHL Group spúšťa svoj nový projekt na ochranu klímy v Lesothe s cieľom získať certifikáty pre kompenzáciu emisií.
2012: K dispozícii sú služby uhlíkovo neutrálneho zasielania pre zákazníkov DHL Express približne v 60 krajinách sveta.
2012: Divízia DHL Express spúšťa služby poskytovania externe overených správ: zákazníci môžu sledovať emisie CO2 vyprodukované pri preprave svojich zásielok.
Optimalizované prepravné trasy, vozidlá s alternatívnym pohonom a energeticky úsporné sklady: existuje mnoho spôsobov, ako znížiť emisie CO2, ktoré poškodzujú životné prostredie, ako aj ďalšie dopady na životné prostredie pri doprave a skladovaní tovaru.

V spolupráci s našimi zákazníkmi by sme chceli tento potenciál využiť. V spoločnosti DHL tento program označujeme ako GOGREEN. Veríme, že ochrana životného prostredia a obchodný úspech nie sú len kompatibilné, ale sú aj úzko prepojené.

Produkty a služby GOGREEN

Vďaka našim odborným znalostiam a globálnej pôsobnosti môžeme našim obchodným zákazníkom ponúknuť rozsiahle portfólio ekologických produktov a služieb. Poskytujeme podrobné správy o emisiách uhlíkaExternal Link / New Window* a ukazujeme, ako si stoja s emisiami skleníkových plynov. Aj napriek tomu, že najväčší dopad na klimatické zmeny majú v rámci sektora logistiky emisie CO2, podávame správy aj o ostatných skleníkových plynoch (GHG), ako je metán alebo oxid dusný. A v súlade s medzinárodne uznávanou normou, ktorý pokrýva viac sektorov – „Účtovníctvo a vykazovanie cyklu životnosti produktu obsahujúceho plyny“ berieme do úvahy aj stále vznikajúce emisie, ktoré vznikajú počas výroby a prepravy paliva a energií.
V rámci našej služby ekologickej optimalizácieExternal Link / New Window* spolu s našimi zákazníkmi určujeme oblasti pre zlepšenia a hľadáme spôsoby, ako znížiť emisie skleníkových plynov. Analyzujeme celý logistický reťazec našich zákazníkov a spolu optimalizujeme obchodné trasy a režimy prepravy. Navyše navrhujeme spôsoby, ako zlepšiť ich celkový výkon v oblasti ochrany životného prostredia.
Ako kompenzáciu emisií, ktorým sa nedá vyhnúť, ponúkame klimaticky neutrálneExternal Link / New Window* služby. V rámci účasti v dobrovoľnej schéme obchodovania s emisiami nakupujeme uhlíkové kredity z vybraných projektov, a znižujeme tak emisie, čo je prospešné pre miestne komunity. Od januára 2014 vyrovnávame nielen CO2, ale aj ostatné skleníkové plyny, ako je metán alebo oxid dusný. Tým sa program GOGREEN mení z uhlíkovo neutrálneho na klimaticky neutrálny. Do nového protokolu GHG pre produkty zahŕňame aj emisie z výroby a dopravy palív a energie.

* Tieto odkazy vedú na našu globálnu webstránku, ktorá je k dispozícii len v anglickom jazyku.