Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Prehľad odvetví

Odvetvový prístup DHL

Každé odvetvie má svoje vlastné konkrétne vlastnosti a potreby dodávateľského reťazca a preto musí náš prístup odvetvového riadenia spolupracovať so zákazníkmi s cieľom optimalizovať návrh hodnoty pre ich osobitné požiadavky odvetvia. Kľúčom nášho úspechu je vyvolať jednoduchú a jedinečnú skúsenosť v odvetví, čo vám uľahčí podnikanie s nami. S našimi inovatívnymi a najmodernejšími riešeniami špecifickými pre dané odvetvie vám vytvoríme konkurenčnú výhodu.

Naše hlavné priemyselné odvetvia

V rámci stratégie 2015 sme sa rozhodli zamerať sa ešte viac na vaše priemyselné odvetvia počnúc odvetviami Biologické vedy a zdravotníctvo, Technológie, Energetika, Automobilový priemysel a Strojárstvo a výroba.

Technológie

Rýchlo sa meniace odvetvie technológií charakterizujú neustále inovácie a krátke výrobné cykly. Konkurečné trhy sú bežné a stále klesajúce ceny výrobkov vyžadujú efektívne riadenie nákladov.
Zistite viac o technológiáchNew Window


Biologické vedy a zdravotníctvo

Odvetvie biologických vied a zdravotníctva sa zameriava na zvýšenú účinnosť, riešenie požiadaviek všeobecného dodržiavania predpisov a jednoduché riadenie M&A integrácií.
Viac o bio. vedách a zdravotníctveNew Window


Strojárstvo a výroba

Výrobné procesy väčších priemyselných výrobcov vyžadujú komplexné štruktúry dodávateľských reťazcov a sofistikované riešenia a technológie.
Zistite viac o strojárstve a výrobe


Automobilový priemysel

Automobilový priemysel vstupuje do novej éry, keď ľudia hľadajú väčšiu slobodu a mobilitu. Každý rok rastie dopyt po mobilite v rozvíjajúcich sa krajinách.
Viac o automobilovom priemysleNew Window