Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Obozretnosť voči podvodom a ochrana pred nimi

Značka DHL ako popredná spoločnosť v odbore medzinárodnej prepravy je známa po celom svete. Spoločnosť DHL berie ochranu svojich zákazníkov a ich citlivých informácií vážne. Dôrazne vám odporúčame mať na pamäti riziko potenciálneho podvodného konania osôb, ktoré so zlým úmyslom zneužívajú značku DHL.

Podvodné používanie značky DHL

Sú zaznamenávané pokusy o podvedenie ľudí nakupujúcich na internete, a to prostredníctvom neoprávneného používania názvu a značky DHL v e-mailovej komunikácii a grafiky, ktorá sa zdanlivo javí, že pochádza od DHL.

Vo väčšine prípadov sa komunikácia týka predaja spotrebného tovaru cez internet, pričom môže byť požadovaná platba pred doručením tovaru.

Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť DHL nepožaduje platby týmto spôsobom. DHL inkasuje peniaze iba za oficiálne prepravné v súvislosti so zásielkami prepravovanými prostredníctvom DHL.

Toto bezpečnostné upozornenie nemá vplyv na povinnosť príjemcu zásielky uhradiť prepravné, clo, DPH alebo podobné poplatky v prípadoch, keď sú riadne splatné pri doručení zásielky.

DHL nepreberá zodpovednosť za akékoľvek nesprávne vzniknuté náklady, výdavky alebo úhrady urobené ako dôsledok podvodného konania.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že ak dostanete e-mail, v ktorom sa tvrdí, že spoločnosť DHL vám chce doručiť zásielku, a požaduje, aby ste pre umožnenie jej doručenia otvorili prílohu e-mailu, tento e-mail je podvodný, zásielka neexistuje a príloha môže byť počítačový vírus.

Prílohu neotvárajte. Tento e-mail ani jeho príloha nepochádzajú od DHL.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o pravosti webovej stránky, ktorá používa značku DHL, použite prosím na prístup na stránky DHL vždy našu globálnu webovú stránku.

Nahláste prosím prijaté podvodné alebo podozrivé e-maily používajúce značku DHL zákazníckemu servisu DHL.